חוות שבעא – הר דוב

מאז יצא צה"ל מדרום לבנון בשנת 2000, תובע ארגון החיזבאללה, השולט בדרום לבנון, בעלות גם על אזור הנקרא בפיו "חוות שבעא". העובדה שצה"ל לא יצא גם מאזור זה מהווה עילה לחיזבאללה להמשיך במדיניות של תוקפנות כלפי מדינת ישראל.
מהו בדיוק אותו אזור הנקרא "חוות שבעא"? האומנם הוא חלק מלבנון? מה יקרה אם מדינת ישראל תסכים לדרישות החיזבאללה?  

חוות שבעא - הר דוב

חוות שבעא – הר דוב

האומנם אין לישראל כל זיקה יהודית לאזור גבול זה?
אזור הר דוב סגור לביקורים ומעטים האנשים שזכו לטייל בו.
הרצאה זו היא הזדמנות לשמוע ולראות על פינה ייחודית בנופי הארץ, ממי שחי על הר דוב, ביקר במקום פעמים רבות והדריך לא מעט טיולים שהורשו להיכנס לאזור סגור זה!