גלגל המזלות – אומנות ואמונה

באחדים מבתי הכנסת הקדומים שנתגלו בארץ התגלתה רצפת פסיפס הכוללת עיטור של "גלגל המזלות". ממצא זה מהווה בעיה לא פשוטה משום שבמרכזו של גלגל המזלות עומד עיטור של הליוס אל השמש. האומנם לבית כנסת יהודי, שהמתפללים בו האמינו בציווי של "לא תעשה לך פסל וכל תמונה" נכנס עיטור כל כך אלילי?

הרצאה זו עוסקת באומנות בבתי הכנסת היהודיים ועל האפשרות שמדובר במדרש חז"ל חזותי. ההרצאה סוקרת את האפשרויות השונות עד הסוף המפתיע.

גלגל המזלות אומנות ואמונה

גלגל המזלות אומנות ואמונה