ידיעת הארץ

מלבד טיולי סגווי עוסק ד"ר דובי הדר כבר עשרות שנים בידיעת הארץ. בהדרכת טיולים, השתלמויות מדריכים, הרצאות וכד'