ירושלים

רחבת הכותל

הכנות להשבעת טירוני חטיבת גבעתי ברחבת הכותל